EĞİTİM-ÖĞRETİM
Sınıf mevcutlarımız 16 – 18 öğrenci ile sınırlıdır. Günlük 9, haftalık 45 saat saati vardır. Derslerimiz sınıflarda işlenirken uygulamalı derslerimiz atölyelerde işlenmektedir.
Ana sınıfımıza 5 yaşından itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Okulumuz tam gün eğitim öğretim yapan bir kurumdur ve Milli Eğitim Bakanlığının “Ana sınıfı Programı” uygulanmaktadır.
İKEM Koleji ana sınıflarında çocuklarımızın tüm değişim alanlarını eşdeğer oranda destekleyen ve çocuktaki istendik gelişimi kalıcı hale getiren bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu program; çocukların yaş, ilgi, ihtiyaç, hazır bulunuşluk ve bireysel farklılıkları göz önüne bulunduran “Çoklu Zeka, ReggioEmilia, High Scope, Montessori, GEMS (Great Explorations in Math andScience – Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar)” proje yaklaşımını temel alan karma bir eğitim programından oluşmaktadır.
   

Her yıl tüm öğrencilerimize diş ve göz muayenesi yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda tam zamanlı çalışan bir hemşiremiz ve yarı zamanlı çalışan bir de doktorumuz bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenimi spor, drama, görsel sanatlar, seramik, satranç, müzik dersleri ile uzman öğretmen kadromuz ile desteklenmektedir.

 

Öğrencilerimize dengeli beslenme alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla gün içerisinde sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir. Yemeklerimiz uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan yemek listelerine göre, okul mutfağında ve hijyenik koşullarda hazırlanır. Oluşturulan aylık listeler düzenli olarak velilerimize gönderilir.

Müzik eğitimi ile amacımız çocuklarımızın müzik yoluyla estetik yönünü, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, evrensel müzik kültürünü tanıyan, sanata ve sanatçıya saygı duyan, eleştirel beğeniye sahip bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır. Program çerçevesinde konulara uygun şarkı öğretimi, Orff yaklaşımlı müzikli ve ritmik oyunlar, ses çalışmaları, enstrüman tanıtımları ve yaratıcı çalışmalar yapılmaktadır. 

Drama 0-6 yaş grubu için en etkili öğrenme tekniklerindendir. Okulumuz drama eğitiminin amacı da öğrendiklerimizi kalıcı hale getirecek eğlenceli deneyimler sunmak, kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmek ve empati kurabilmelerini sağlamaktır.
Bilim uygulamaları dersimizin amacı çocuklarımızın neden-sonuç ilişkisi kurabilecek deneyimler edinmek, bilime karşı meraklı,

eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilmelerine yardımcı olmaktır.
Görsel Sanatlar dersimiz ile çocuklarımız kendilerini sanatla ifade edebilme becerisi kazanır, farklı materyaller ile oluşturdukları ürünler ile yaratıcılıklarını geliştirir, eleştirel beğeniye sahip bireyler olarak yetişirler.
Bilgisayar dersimiz ile çocuklarımızı teknolojik gelişimlere hazırlamayı ve bilgisayar okuryazarlığı kazandırmayı amaçlarız.
Beden Eğitimi ve Plates dersimiz ile çocukların bedensel gelişimlerini destekler, spor yapma alışkanlığı kazanmalarını sağlar,  kendilerini ve bedenlerini tanıma fırsatı sunarız.


İNGİLİZCE PROGRAMIMIZ
 İKEM Koleji olarak okul öncesi eğitiminde, İngilizcenin doğal yollarla kazanımı öncelikli hedefimizdir. Bunun da ilk yöntemi “istek” kazandırmaktır. İstek kazandırmak ise İngilizceyi sevdirmekle mümkündür. Bu nedenle zorlayıcı bir eğitim yerine, dilin doğal olarak edinimini (acquisition),  sağlama amaçlı aktif öğrenme modelini kullanırız. Böylece dili öğrencilerimize yaşayarak ve eğlendirerek öğretmeyi hedefleriz.
 

Anasınıfımızdaki İngilizce eğitimimizin bir sonraki aşaması başka bir dil ile de iletişim kurulabileceğinin farkındalığını yaratmaktır.

Haftada 12 saat olan İngilizce dersi, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak sürdürülür.

Anasınıflarımızda İngilizce öğretimi temalara bağlı etkinlikler, şarkılar, hikâye anlatımları ve oyunlar aracılığıyla verilir. Sınıflarda sürekli kullanılan İngilizce ile kulak dolgunluğu (farklı seslere duyarlılık) sağlanarak öğrencilerin, verilen yönergeleri anlamaları ve uygulamaları, ayrıca zaman içerisinde kendilerini basit cümleler yardımıyla ifade edebilmelerini hedeflemektedir.

Sınıf içi harekete dayalı etkinliklerde “Total Physical Response (TPR)” ve diğer alanlarla (fen, matematik, müzik, resim gibi) bağlantı olarak İngilizceyi kullanarak öğretme “Content and Language Integrated Learning” (CLIL) metotları uygulanmaktadır. Bu amaçla alan derslerimizde de sınıf öğretmeni ile birlikte yabancı öğretmen de İngilizcenin gerçek hayatta kullanımını pekiştirmek adına derslere katılmaktadır.

 

JOLLY PHONICS İNGİLİZCE PROGRAMI

  • İKEM Kolejinde okul öncesi hazırlık sınıflarında Jolly Phonics (Eğlenceli Ses Bilgisi) programı uygulanmaktadır.

  • Jolly Phonics senteze dayalı ses bilgisi İngilizceyi öğretmek için izlenen eğlenceli ve öğrenci merkezli bir yaklaşımdır.

  • Birden çok duyuya hitap eden bu yöntem, çocuklar için çok motive edicidir ve bu programla öğretmenler, öğrencilerinin çok hızlı ilerleme kaydettiklerini gözlemlemişlerdir.

  • Araştırmalar, böylesi bir ses bilgisi öğretiminin hem anadili İngilizce olan hem de yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrenciler için çok uygun olduğunu ortaya koymaktadır.

  • Bu yöntemle, dil öğretiminde zorlananlar söz konusu olduğunda da başarılı olmuştur.

  • Program bu konuda uzaman sertifikalı öğretmenler tarafından uygulanır.

  • Programa anaokulundan ya da hazırlık öncesinden başlanıp ilkokulda da devam edilir.

  • Programın temeli ses öğretimi ile başlar ve öğrenciler, konuyla ilgili uygulamalı el işi etkinliklerine ve hareketli şarkılara katılırlar.

  • İngilizce’ deki 42 ses yedi aşamalı olarak öğretilir, İlk altı ses öğretilir öğretilmez, öğrenciler, sesleri karıştırarak bu altı sesi içeren sözcükleri kullanabiliyor hale gelirler.

  • Bu programı desteklemek amacıyla online program kullanılır. Ayrıca ders kitabı kullanılmaz.  


 
 
Copyright © 2013 Özel İkem Koleji • Her Hakkı Saklıdır
ikem@ikem.k12.tr
ana sayfa eğitim-öğretim yemek listesi insan kaynakları iletişim