Küçük yaşlardan itibaren bilimle ilgilenmede gerekli imkâna sahip çocukların bilime karşı heyecan ve istek duyguları da bu yönde gelişmektedir. Bu nedenle, özellikle küçük yaştaki çocuklara bilim eğitimi verilirken onlara rehber olunmalı, keşfederek ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanmalı, endişeleri ve korkuları en aza indirilmelidir. Ancak bu sayede çocuklar bilimden zevk alabilir.

Aktif olarak çevresini keşfeden çocuklar gözlem yapmak, yaptıkları bu gözlemleri sıralamak ve bu gözlemlerden çıkarımlar yapmak için duyularını kullanırlar. Böylece merak hislerini geliştirirler, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşurlar, kafalarında sorular oluştururlar ve bunları resim yaparak, modelleyerek, yazarak veya başka aktivitelerle kayda geçirirler. Çocuklarda bilimsel duyarlılığın gelişmesinde sahip oldukları doğal keşif arzusu da önemli bir rol oynamaktadır ve bu duygu, tüm eğitim yaşamları boyunca yararlanacakları en önemli kaynaktır. Sanatın da insanın duygularını, sezgilerini ve özgün düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi bildiğimizden okulumuz bünyesinde BİLİM ATÖLYESİNİ faaliyete geçirdik.

Geleceğimiz olan çocuklara; keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunarak onların sözel, analitik ve bilimsel düşünce becerileriyle bilime olan merak ve ilgisini artırmak ve geliştirmek, bilim ve teknolojiyle, çocukların iletişimini ve ileriye dönük sürekliliğini sağlamak bilim toplum projelerinin hedefleri arasındadır.

Bilim Atölyemizin genel amaçları ile paralellik gösteren projelerin uzun vadede ve düzenli bir program doğrultusunda Bilim Atölyesi olarak yapılanmasının ilimizde, üniversite, bilim, sanat, spor ve çocuk etkileşimini sağlamak açısından önemlidir. 

Öğrenilen bilgiler, uygulamalar ve ilgili deneyler yapılabildiği sürece daha kalıcı olur. Bunun için bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilere erken yaşta olaylara bilimsel  bakış açısı kazandırılması gerekir. İşte bu nedenle okulumuzda oluşturduğumuz Bilim Atölyesinde her gruptan öğrencilerle kendi seviyelerinde anasınıfı ile başlanılıp tüm sınıf grupları ile , laboratuar ortamında bilimsel deneyler uygulanır.
Bu deneylerin bir kısmı sene sonunda düzenlenen bilim şenliğinde sergilenir. Böylece temel bilim uygulamalarına yatkın bilim insanı olmak yolunda ilk adımlar atılmış olur.

- Derslerde farklı öğrenme yöntemlerine ve ünitelerin içeriğine uygun, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, drama, oyun, bilgisayar, deney, gözlem, araştırma, inceleme ve projelerden yararlanılmaktadır.
- Ayrıca derslerde bireysel ve grup çalışmalarına de yer verilmektedir.
- Laboratuar çalışmalarımız öğrencilerimizin iki veya üç kişilik gruplar halinde aktif katılımı ile yapılmaktadır. Öğrencilerimiz deney sonuçlarını ve gözlemlerini kullanarak kağıtlardaki değerlendirme sorularını cevaplamakta ve böylece deneyi yorumlamaktadır.

 
 
Copyright © 2013 Özel İkem Koleji • Her Hakkı Saklıdır
ikem@ikem.k12.tr
ana sayfa eğitim-öğretim yemek listesi insan kaynakları iletişim