Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda  ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Program ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından 1995 yılından beri yürütülmektedir. Uluslararası saygınlığı yüksek olan Eko-Okullar Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibari ile ABD, Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya dahil olmak üzere toplam 56 ülkede uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında 56.000'den fazla okula, 13.000.000'dan fazla öğrenciye ve 1.170.000'den fazla öğretmene ulaşılmıştır.

Programın içeriğinde yer alan 7 adim ile öğrenciler yerel düzeyde projeler gerçekleştirir ve hem bireysel hem de çevresel bilinçlenmeyi sağlarlar. Eko-Okul komitesinin çalışmaları sırasında yerel halk ve yöneticiler ile kurduğu diyaloglar ayni zamanda onlara iyi bir yurttaşlık eğitimi sağlar ve kendini ifade yeteneklerini güçlendirir. Öğrenciler Eko-Okullar Programı ile iletişim, araştırma, sorgulama, problem çözme ve düşünme becerilerini geliştirme şansı elde ederler. Bunların yani sıra öğrencilerin tüketim alışkanlıkları ve doğal kaynakları kullanma bilinçleri gelişir.

Eko-Okullar Programı her sene farklı aktiviteler ile tüm okul topluluğunun ve öğrencilerin çevre bilincinin gelişmesine yardımcı olur. 2 sene süresince üstün basari gösteren okullar Yeşil Bayrak alma hakki kazanırlar.  Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. 
Özel İKEM Okulları 2013-2014 eğitim- öğretim yılında Eko Okul olmak için gerekli başvuruları tamamlamış ve yeşil bayrak alma sürecinde etkinliklerine başlamıştır. 
Okulumuz 2015-2016 eğitim öğretim yılında tüm çalışmalarını büyük bir özveri ile tamamlamış ve YEŞİL BAYRAK sahibi olmuştur. Okulumuz bölgede YEŞİL BAYRAK sahibi olan tek okuldur.

 
 
Copyright © 2013 Özel İkem Koleji • Her Hakkı Saklıdır
ikem@ikem.k12.tr
ana sayfa eğitim-öğretim yemek listesi insan kaynakları iletişim