İKEM Koleji birinci kademe sınıf mevcutlarımız 24 öğrenci ile sınırlıdır.
Okulumuza 66 aydan itibaren öğrenci kabul edilmektedir
1.sınıfa kendi ana sınıfımızdan öğrencilerimiz doğrudan kabul edilmekte olup boş kalan kontenjanlara öğrenci alınmaktadır.
İlkokulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı uygulanmaktadır. Bu müfredat öğrencilerimizin 21.yy becerilerini kazanmalarını amaçlayan ve bu doğrultuda belirlenmiş “öğrenen” profiline sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla uygulanmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimiz “öğrenmenin bir sorumluluk olduğu” fikriyle eğitim hayatlarını sürdürürler. Sorgulama yoluyla zihinsel bir disiplin kazanılabilmesi için gün içerisinde öğrencilerimizin aktif ve konuşkan olması istenir. Bu durum öğrencilerimizi yeni bilgiyi isteyerek alan bir birey konumuna getirdiği gibi karşılaştığı yeni sorunlara çözüm geliştirebilen olgun bir kişi haline de getirir.
 

İKEM Kolejinde öğrencilerimiz davranışlarından sorumludur. Çocuklarımız okul içerisinde sadece öğrenmez, kendi öğrenmelerine dair plan yapmayı ve bunu uygulamaya koymayı da öğrenir.
Okulumuzda öğrencilerimizin bir üst eğitim kurumuna bütünüyle hazırlanabilmesi önemlidir. Bu nedenle okullarımızda yalnızca akademik ölçümler yapılmaz, beceri gelişimi de izlenerek belirli aralıklarda velilerimizle “yaşam becerileri değerlendirme raporları” paylaşılır.
Etkinlik ve sınav takvimi İKEM Kolejinde okullar açılmadan hazırlanır ve okulumuzun sitesinden duyurusu yapılır. Sınavlarda öğrencilerin başarı tabloları çıkarılır ve velilerimizle paylaşılır.

 

Her yıl tüm öğrencilerimize göz muayenesi yapılmaktadır. Aynı zamanda diğer sağlık durumlarıyla da yakından ilgilenilir. Okulumuzda tam zamanlı çalışan bir hemşiremiz ve yarı zamanlı çalışan bir de doktorumuz bulunmaktadır.
Öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda haftada 2 saat kulüp çalışmaları yapılmaktadır.

 

Öğrencimizin öğrenimi spor, drama, görsel sanatlar, satranç, müzik dersleriyle uzman öğretmen kadromuzla desteklenmektedir.

 

Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi Sınıf Öğretmeni
İngilizce- Ana Ders (Main Course ) İngilizce Branş Öğretmeni
İngilizce- Beceri , Dinleme, Okuma, Yazma (Skills, reading, listening, writing ) İngilizce Branş Öğretmeni
Drama Branş Öğretmeni
Bilim Uygulamaları Branş Öğretmeni
Etüt – Akademik Tekrar, Görgü Ve Nezaket Dersi Sınıf Öğretmeni
Görsel Sanatlar Branş Öğretmeni
Müzik  Branş Öğretmeni
Beden Eğitimi Branş Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri (Kodlama)  Branş Öğretmeni
Oyun ve Fiziki Etkinlikler (Sanat atölyesi: seramik, resim, mozaik, torna)  akıl oyunları, ahşap atölyesi, tırmanma duvarı, Jimnastik, doğa sporları, satranç Sınıf Öğretmeni

 

İngilizce Programımız
İngilizce programımız farklı özelliklere sahip öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar.
Okulumuzdaki İngilizce eğitiminin bir kısmı dilin yapısı (Main Course), bir kısmı ise konuşma, dinleme anlama gibi beceri (Skills) çalışmalarına ayrılmıştır.
İngilizce öğretiminde, konuşma, dinleme, okuma ve yazma da dâhil olmak üzere bütün becerilerin üniteler yoluyla geliştirildiği tematik bir yaklaşım kullanılır.
Okulumuzda uygulanana İngilizce Programı yalnızca İngilizcede beceri ve akıcılık geliştirmeyi değil, aynı zamanda öğrencilere yaşam boyu sürecek dil öğrenme sevgisi aşılamayı ve onlara diğer kültürleri tanıma fırsatı sunmayı amaçlar.
Ayrıca sınıf içi harekete dayalı etkinliklerde “Total Physical Response (TPR)? ve diğer alanlarla (fen, matematik, müzik, resim gibi) bağlantı olarak İngilizceyi kullanarak öğretme “Content and Language Integrated Learning” (CLIL) metotları uygulanmaktadır.
Okulumuzda, öğrencilerimizin dil öğrenimindeki çalışmalarını desteklemek adına Bireysel İngilizce Destek programı (BIDP) uygulanmaktadır. Okulumuz öğrencileri üçüncü sınıftan itibaren anlamlı dil kullanımı ve yeteneğini ölçen Cambridge YLE- Starter, Movers, ve TOEFL Primary gibi uluslararası sınavlara girerler.
 

Modern Yabancı Diller : Almanca
İlkokul düzeyinde Almanca eğitimimiz 3. sınıfla birlikte başlar. Bu düzeyde verdiğimiz Almanca eğitimi öğrencilerin diller arasında (İngilizce – Almanca) bir ayrım sorunu yaşamamaları için sistemli bir şekilde verilir.
Almanca bu aşamada oyunlar, şarkılar ve skeçlerle gündelik yaşamın içinde (drama) yoluyla kazandırılır.
Yabancı dilin bir ders olmadığı, dersler ötesinde kişisel gelişimin bir parçası olduğu fikri kazandırılır.

Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf (YDA 5)
Okulumuz İKEM Koleji 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanacak şekilde “Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf (YDA 5)” programına geçecektir.
Bu programa göre 5. sınıf öğrencilerimiz haftada 18 saatten oluşan İngilizce ağırlıklı ders görürler. Aşağıda verilen ders dağılım tablosuna göre eğitim alan öğrencilerimiz branş derslerinden kopmadıkları gibi dil eğitiminin olanaklarından da ileri düzeyde faydalanırlar.
Bu programın uygulanmasındaki temel amaç, dil uzmanlarının üzerinde ısrarla durdukları, yabancı dil eğitiminde 11. yaşın önemidir. Kendi dilinin sözcük dağarcığına hakim olmaya başlayan, kendi dilinde sözcükleri gerçek ve mecaz anlamlarıyla kavrayabilen 11 yaşındaki gençlere İngilizcenin “öğretim”i sunulur. Ana sınıfından itibaren ulaşılmaya çalışılan dil kazanımları “eğitim” şeklindeyken YDA 5’te ciddi bir “öğretim” gerçekleştirilir.
Ana sınıfında 12 saat; ilkokul 1. sınıfta 12 saat; 2, 3 ve 4. sınıflardaki 10’ar saatlik dil eğitimiyle YDA 5. sınıfa tümüyle hazırlanmış olurlar. Bu program sayesinde öğrencilerimiz yıl kaybı yaşamadan İngilizceye hâkim olmuş olurlar.
Öğrencilerimiz  erken yaşlarda yoğun İngilizce gördükleri için akranlarına göre dil öğrenmede bir adım  önde başlarlar. Ayrıca yeni bir dile hâkim olan öğrencilerin algı kapasiteleri geliştiği için diğer derslerde olan ders performanslarında da olumlu yönde ilerleme yaşanır.

 
 
Copyright © 2013 Özel İkem Koleji • Her Hakkı Saklıdır
ikem@ikem.k12.tr
ana sayfa eğitim-öğretim yemek listesi insan kaynakları iletişim