• İKEM Koleji ortaokul sınıflarımız 24 öğrenci ile sınırlıdır.
 • 4. sınıfı okulumuzda bitiren öğrencilerimiz doğrudan kabul edilmekte, diğer okullardan gelen öğrenciler de boşalan kontenjanlara yerleştirilmektedir.
 • Öğrencilerimiz ilkokulda aldıkları “sorumluluk” duygusunu ortaokulda geliştirirler. Bizim için pekiştirmeleri gereken ilk duygu budur. Sorumluluk duygusuna sahip olan öğrencilerimiz ders çalışma, ödev yapma, başladığı işi bitirme gibi görevleri üstlenebildiği gibi anne, baba, öğretmen ve arkadaşlarına sevgi ve saygıyı öğrenir.
 • İKEM Koleji öğrencisi 21.yy becerilerini edinir. Bu konuda eğitim alan öğretmenlerinden ilk derslerini alırken “öğrenme”nin ne demek olduğunu öğrenir ve kendini geliştirmekten sorumlu olduğu bilincini taşır.
 • Ortaokul seviyesindeki öğrencilerimiz akademik dünyanın farkına varmaya başlar. Tüm derslerde kelime, özellikle terim dağarcığını geliştirir. Bu yolla anlama ve konuşma yetisi gelişir.
 • Okullarımız, öğrencilerimizin bir üst eğitim kurumuna hazırlanmasını önemser. Bu nedenle öğrencilerimizin başarı değerlendirmeleri hem sayısal değerlendirmeler (yazılı ve sınavlar) hem de gelişim raporlarıyla yapılır. Bu raporların hazırlanmasında sınıf öğretmenleri ve okulumuzun AR-GE birimi sorumludur.
 • Okulumuzun bütününde okul üniforması dışında kıyafet kullanılmaz. Zorunlu olunan durumlarda okul idaresiyle görüşülür ve bir çözüm sağlanır.
 • Öğrencilerimizin okul içerisinde ders konsantrelerinin zarar görmemesi için okula telefonla gelmesi yasaktır. Zorunlu durumlarda telefonla okula gelen öğrencilerimiz telefonlarını idareye teslim ederler. Teslim ederken ya da geri alırken yaşanabilecek sıkıntılardan ve teslim edilmeyen telefonlardan okulumuz sorumlu değildir.
 • Yurt dışı yaz dil okulları yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz her sınav sonunda yapılan etütler ve gün içi etütler, hafta sonları 7.ve 8. Sınıflarda 4 saatlik branş (TMSF), 5.6.sınıflarda İngilizce olarak etüt programı uygulanır. Öğrenci-öğretmen ve velilerimiz AR-GE birimine yönlendirilmektedir.
 • Öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda haftada 2 saat kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencimizin öğrenimi spor, drama, görsel sanatlar, satranç, müzik dersleriyle uzman öğretmen kadromuzla desteklenmektedir.
 
 

İngilizce Programımız ORTAOKUL

 • Ortaokul aşamasında İngilizce programı, öğrencilerin iletişime dayalı dil becerilerinden sonra akademik İngilizce becerilerini edinmelerini sağlayarak onları lise yıllarında karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlayan ilkokul ile lise arasında bir köprü görevi görür.
 • Amacımız, öğrencilerimizin İngilizceyi daha akıcı ve doğru kullanarak neleri başarabileceklerini göstermektir. Bir anlamda Anasınıfı ve ilkokulda aldıkları temelin ilk ciddi uygulama aşaması ortaokul dönemi olur.
 • Program, ağırlıklı olarak okuma, yazma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanır. Öğrenciler, okuduklarını daha iyi anlamalarına, yorumlamalarına ve çözümlemelerine yardımcı olacak çeşitli beceriler edinirler. Yazma konusunda ise öğrenciler, çeşitli yazı türlerini öğrenir, içerik ile sürecin önemini kavrarlar. Okulumuzdaki İngilizce eğitiminin bir kısmı dilin yapısı (Main Course), bir kısmı ise konuşma, dinleme anlama gibi beceri (Skills) çalışmalarına ayrılmıştır.
 • Okulumuz öğrencileri altıncı sınıftan itibaren anlamlı dil kullanımı ve yeteneğini ölçen Cambridge Flyers, KET, PET ve TOEFL Primary gibi uluslararası sınavlara girerler.

Modern Yabancı Diller Programı: ALMANCA

 • İlköğretim ikinci kademede ana dillerinin ve İngilizcenin yanı sıra, öğrencilere üçüncü dil olarak Almanca öğrenme seçeneği sunulur.
 • Öğrenciler, çeşitli yazılı ve sözlü materyallerin işlenmesi ve kullanılması yoluyla okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsayan dört dil becerisine ilişkin temel düzeyde yetkinlik kazanırlar.
 • Dil öğrenimi ve kültür birbirlerine bağlıdır. Programımızda öğrencilerimize kültürü tecrübe etme, değerlendirme, benimseme ve uluslararası bakış açısı geliştirme fırsatı tanınır.
 • Öğrencilerimiz altıncı sınıftan itibaren Goethe Enstitüsünün uyguladığı A1 düzeyinde Fit sınavına girerler. Bu sayede uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarla giriştikleri işlerde, attıkları adımlarda kendilerinden daha emin bireyler haline gelirler.
 
Copyright © 2013 Özel İkem Koleji • Her Hakkı Saklıdır
ikem@ikem.k12.tr
ana sayfa eğitim-öğretim yemek listesi insan kaynakları iletişim