Okulumuzun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi (PDR) hizmetlerinde gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu önleyici ve krize müdahale hizmetlerini de içermektedir.  PDR birimimiz eğitim - öğretim yaşantısının ilk basamağı olan Anasınıfından itibaren liseden mezun olan kadar uzmanlarımız tarafından hizmet vermektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİNİN GENEL AMAÇLARI    
 • Okul ve çevreye uyum sağlayan çevre koşullarından ve fırsatlardan yararlanan
 • Eğitim öğretim faaliyetlerin yanı sıra sosyal, duygusal, bedensel, zihinsel potansiyelini fark edip en yüksek düzeyde geliştirebilen
 • Problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş,
 • İlgi ve yeteneklerini keşfeden, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen
 • Kendini tanıyan ve hedefler ortaya koyabilen
 • Sağlıklı iletişim kurabilen
 • Fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı ve mutlu

Bireyler olmaları öncelikli hedefimizdir.

İLKÖĞRETİM REHBERLİK FAALİYETLERİMİZ
 • Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

  • Okula adapte sürecinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi amacı ile oryantasyon çalışmaları
  • Kademeler arası destekleyici oryantasyon çalışmaları
  • Farklı alanlarda gelişim takibi için öğrencilerin bireysel ve/veya grup içi gözlemlenmesi
  • Çocuklarımızın psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarını tanımak amacıyla gelişim düzeylerine uygun test ve envanterlerin uygulanması
  • İlköğretime geçme sürecinde Okul olgunluğu düzeyinin belirlenmesi
  • Koruyucu rehberlik hizmetleri kapsamında duyguları tanıma, öfke yönetimi, arkadaşlık ilişkileri, sınırlar, etkili zaman yönetimi, verimli ders çalışma alışkanlıkları, madde kullanımı ve bağımlılığı, teknoloji kullanımı gibi konularda yaş düzeyine göre gerçekleşen sınıf rehberlik etkinlikleri
  • Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında sınıf rehberlik etkinlikleri ve bilgilendirici öğrenci sunumları,
  • Akademik alanı destekleyici hedef belirleme çalışmaları,
  • Kariyer Günleri etkinlikleri,
  • İhtiyaç dâhilinde uzmana yönlendirme ve takip çalışmaları,
  • Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sistemi (TEOG) hazırlık sürecinde bilgilendirme ve psikolojik destek çalışmaları (sınav kaygısı ile baş etme vb.
 • Veliye Yönelik Çalışmaları:
  • Öğrencilerle ilgili duygusal-sosyal, bilişsel, bedensel ve akademik gelişimi destekleyici bireysel görüşmeler
  • Gelişim ve yaş dönemi ile ilgili bilgilendirme
  • Veli bültenleri ile gerçekleşen psiko-eğitsel çalışmalar
  • Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili bilgilendirici seminer ve konferanslar
  • Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisine Nasıl Ulaşılır?
Uzmanımızla görüşmek isteyen öğrencilerimiz, sözlü olarak görüşme isteklerini okulda belirterek görüşme yapabilirler. Velilerimiz PDR uzmanımızı telefonla arayıp randevu alarak  görüşme yapabilirler.

 
 
Copyright © 2013 Özel İkem Koleji • Her Hakkı Saklıdır
ikem@ikem.k12.tr
ana sayfa eğitim-öğretim yemek listesi insan kaynakları iletişim