İNGİLİZCE EĞİTİMİ
İKEM'DE İngilizce Ana sınıfı ile başlar ve 8. sınıfın sonuna kadar yoğun bir şekilde devam eder.
Ders saatleri Ana sınıfı 1nci, 2inci, 3üncü, 4üncü ve 5inci sınıflarımızda, Temel İngilizce ve İngilizcenin Uygulaması olarak toplam 10'ar saat; 6ncı, 7inci ve 8inci sınıflarımızda da yine aynı şekilde 8'er saat İngilizce dersi gerçekleştirilir.
Dil öğrenmede tek bir yöntem ya da yaklaşım kullanmak yerine edindirilmesi hedeflenen beceri ya da bilgilerin içeriğine yönelik yöntemler uygulanır.

İngilizce dil eğitimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir.
Öğrencilerin öğrenme biçimleri ve bilişsel düzeyleri ile ilgili olarak görülen farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrenci kazanımları, araştırmaya, gözlemlemeye, yorumlamaya, hikâyelemeye, özetlemeye dayalı projeler, sunumlar, duvar gazetesi, drama vb. çalışmalarla desteklenir. Bunların yanı sıra, bilgisayar ortamının etkin kullanımı ve düzenli olarak verilen çalışma kâğıtları ile çalışmalar pekiştirilir.
   
Yabancı dili gerçek hayatla bağdaştırıp kullanmak, problem çözme becerilerini geliştirmek için her sınıf seviyesinde çeşitli eğlenceli konuşma etkinliklerine yer verilir.

Öğrencilerimiz İngilizcedeki başarılarını görmek ve kendilerini uluslar arası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına girmektedirler.
Okulumuz bu sınavlarda her yıl, Türkiye genelindeki okullar arasında üst düzey başarı elde etmektedir.

Her yıl, isteyen öğrencilerimizle edindikleri yabancı dili gerçek ortamında kullanmak, farklı kültürleri tanımak, sorumluluk kazanmak, değişik ülkelerden arkadaşlar edinmek için İngiltere yaz okuluna gidilir.
   
ALMANCA EĞİTİMİ
Almanca eğitim ve öğretim programımız, Anasınıfı’ndan itibaren başlamaktadır. Dersler, Orff eğitim modeli  uygulamasıyla işlenmektedir. Melodileri, ritmi ve ritmik bedensel hareketleri içeren bu modelle eğitim ve öğretim hem daha zevkli, hem de daha kalıcı hale gelmektedir. Proje tabanlı eğitim modeliyle öğrenciler, yaparak yaşayarak ve görerek öğrenmektedirler. Ünite sonlarında işlenen interaktif derslerle bilgiler pekişmekte ve öğrencilerin bilgileri teknolojik imkanlarla desteklenmektedir.

Öğrencilerin motivasyonlarını canlı tutmak ve onlara yaşayarak öğrenme imkanı sağlamak amacıyla dersler, sınıf dışındaki ortamlarda da gerçeklemektedir.
Almanca dilinin varlığını vurgulamanın ve öğrencilerde kulak dolgunluğu sağlamanın hedeflendiği anasınıfı,1.2. sınıflarda, drama uygulamalarıyla almanca öğretilmektedir. 3. sınıftan itibaren Avrupa Dil standartları doğrultusunda hazırlanan akademik program bu eğitim modelleriyle desteklenerek  başlamaktadır.

EĞİTİM METOTLARI VE MODELLERİ

ORFF EĞİTİM MODELİ:

Alman besteci Carl Orff,çocuklara müzik eğitimi vermek için bu özel eğitim yöntemini geliştirmiştir.
Orff eğitimi,okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara yönelik bir eğitimdir.Bu yöntemle amaç çocukların yaratıcılığını geliştirirken ,eğlenirken öğrenmesini sağlamaktır.Müzikle dans eden, hareket eden ,konuşan , müziğe söz giydiren(söz yazan) kısacası müzik aracılığıyla kendini ifade eden çocuk bu esnada aslında müziğin içine yavaş yavaş girmiş ve bir takım kavramları farkında bile olmadan öğrenmeye başlamıştır.
Ana sınıfı itibariyle öğrencilere marakas yaptırılarak konu çlışmaları yapılmaktadır. Bir Orff müzik aleti olan marakas melodik ve ritmik olarak konu çalışmalarının kalıcı ve eğlenceli öğretimi sağlamaktadır.

   

YARATICI DRAMA:

Yaratıcıdrama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bir konuyu, soyut ya da somut bir kavramı veya bir davranışı, kendi duygu, düşünce, gözlem, deneyim, hayal gücü ve yaşantılarından yola çıkarak eyleme dönüştürdüğü ve yeniden yapılandırarak anlamlandırdığı eylemsel süreçtir.

PROJE TABANLI EĞİTİM:

Öğrencinin kendi öğrenme yapılarına göre çalışmasına izin veren, öğrenen merkezli bir öğretim anlayışıdır.Zihinsel tasarılar geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı süreç yönelimli bir öğrenme anlayışıdır.Proje tabanlı öğrenme, projeyi alt yapı unsuru olarak gören bir öğrenme anlayışıdır. Proje, düşünme, hayal etme, kurgulama demektir. Düşünme, hayal etme ya da kurgulama tabanında yükselen bir öğrenme anlayışı ise, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenmiş, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirecek bir öğrenme sürecini öngörür.

ULUSLAR ARASI DİL SERTİFİKA SINAVLARI
Okulumuzda, Goethe Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen, uluslararası geçerliliği olan dil sertifika sınavları (Fit sınavları) uygulanmaktadır. Orta okulda A1 ve A2 seviyeleri, Lisede B1 seviyesi  ölçülerek belgelenmektedir. Sınav sonucunda süresiz geçerliliği olan dil sertifikası verilmektedir.

PROJE VE ETKİNLİKLERİMİZ
DEUTSCH MARKT(ALMANCA PAZARI)
Öğrencilerimiz ünite sonlarında öğrendiklerini görselleştirerek okul koridoruna stand açar ve bilgi satışı yapar. Eğlenerek öğrendiklerini pekiştirirken, öğreten kişi modelini uyguladıkları için sosyal ve özgüven gelişimlerinede katkı sağlamış olurlar.

DEUTSCH LOKOMOTIV(ALMANCA LOKOMOTİFİ)
Duvarların dili projesi kapsamında tüm kademelerde öğretilen almanca kelime ve cümle kalıplarından oluşan lokomotiv, dönemin başında start vererek tüm katlarda varlığını arttırarak devam ettirir. Ana sınıfı, 1. ve 2. sınıflarda kırmızı renkle dolaşmaya başlayan lokomotiv, 3.4.5. sınıflarda yeşil, 6.7.8. sınıflarda sarı tonlarda ilerlemeye devam eder. Yaşayan dile örnek oluşturan bu çalışmayla öğrenciler, neler öğrendiklerini düzenli olarak görerek farkına varmadan görsel öğrenmeyle kalıcı öğrenme sağlar.

KONUŞAN OKUL
Öğrencilerimizin, ünite sonlarında, öğrenilen konulardan hazırladıkları projeler sergilenerek farkına varmadan öğrenmeler sağlanmaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenmeye destek veren bu proje tabanlı eğitim modeli kalıcılığı sağlayarak görsel zekanın gelişimini de desteklemektedir.

 VOKABEL KASTEN (KELİME KUTUSU)
3.4.5.6.7.ve 8.sınıflarda öğrenilen kelimeler küçük kağıtlara yazılarak kutuda biriktirilerek ünite sonlarında, öğrenilen kelimelerle drama çalışmaları yapılmaktadır. Bu pekiştirme çalışması aynı zamanda onların eğlenmelerini sağlamaktadır.

 ENE MENE KISTE( KELİMELER YARIŞIYOR)
Öğrendikleri kelimelerden oluşan, şubeler arası yarışmalar yapılmaktadır.
5.SINIFLAR : KASIM
4.SINIFLAR: ARALIK
3.SINIFLAR: MART
2.SINIFLAR: NİSAN

 
 
Copyright © 2013 Özel İkem Koleji • Her Hakkı Saklıdır
ikem@ikem.k12.tr
ana sayfa eğitim-öğretim yemek listesi insan kaynakları iletişim